รายได้ทำเงิน ถูกใจใช่เลย หาอยู่ บ้านเสรี

ทำงานง่าย ได้เงินแสน ได้เงินล้าน ได้เงินเป็นก้อนๆ จะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่
อยู่ที่มูลค่าทรัพย์สินที่ท่านขาย

มีระบบช่วยในการทำงาน เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จของปีนี้

นายหน้าอสังหา

ง่ายดี มีให้ทุกอย่าง

หลายท่าน อยากมีบริษัทเป็นของตัวเอง แต่ด้วยการ เริ่มต้นจึงทาให้ท่านขาดความพร้อมในการจัดตั้งบริษัท

ดังนั้นบริษัท บ้านเสรีเรียลเอสเตท จำกัด จึง มองเห็นว่าใครกต็ามที่อยากทำอาชีพนายหน้าท่ีเป็นระบบก็สามารถทำได้

โดยให้ท่านรับค่าคอมฯเต็ม 100% ไม่ต้องมาแบ่งให้กับทาง บริษัท

รายได้ทำเงิน

 • อยากมีเงินให้ลูกเรียนสูงๆ
 • อยากรวย อยากมีชีวิตที่ดีๆ อยากทำงานสายๆได้
 • อยากทางานตอนไหนก็ได้กำหนดเวลาทางานเอง
 • อยากไปเที่ยววันไหนก็ได้ มีคนคอยทำงานแทน
 • อยากมีอิสระกับการใช้ชีวิต เลือกเวลาทางานได้
 • อยากมีเวลาไปรับ-ไปส่งลูกท่ีโรงเรียน มีเวลาไปวัดปฏิบัติธรรม
แค่นี้พอไหม? เราช่วยได้?

สิ่งที่จะได้จากอาชีพนี้กับบ้านเสรีฯ

 1. มี Adminให้ (เสมือนมีเลขาให้)
 2. Admin ลงข้อมลู สินค้าทางเว็บให้ท่านถงึ 30เวบ
 3. มีข้อสงสัยตรงไหนท่านโทรเข้ามาหาAdmin ของท่านได้
 4. .มีสำนักงานให้ท่านเอาไว้พบลูกค้าของท่าน
 5. มีป้ายหน้าบ้านให้ท่าน และป้ายริมทางให้ท่าน ครั้ง แรก 10 หลัง
 6. มีเสื้อฟอร์มให้ท่านใส่ไปพบลูกค้า 1 ตัว
 7. มีเอกสารต่างๆ สัญญาต่างๆให้ท่านใช้
 8. เป็นที่ปรึกษาให้ท่าน
 9. มีนามบตัรให้ท่านพร้อมป้ายช่ือให้ 1 ชุด
 10. หลังจากชำระค่า Agent แล้วทาง Admin จะดึงท่านเข้าห้องเรียนรู้ ผ่านVDO ท่านสามารถดูได้ 24 ช่ัวโมง โดยการดึง เข้าห้องเรียนรู้
 11. มีการอบรมให้ 18หัวข้อที่บริษัท

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ชำระเงิน ค่า Agent(ตัวแทน) ปี ละ 20,000 บาท
 2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 3. แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากการชำระเงิน
 4. ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเชื่อเล่นเบอร์โทร

ช่องทางการาชำระเงิน

รายได้ทำเงิน เลขที่บัญชี

ส่งหลักฐานการชำระเงินทางไลน์ @nokbaan

อาชีพนายหน้าไม่มีวันสูญพันธ์ ตราบใดที่มนุษย์ยังขยายเผ่าพันธุ์
อัตราการเกิด ของมนุษย์ ทำให้มนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัย

บ้านเสรี

นักพัฒนาอสังหาฯเกิดขึ้นมากมายหม่บู้านเกิดขึ้นมากมายการพฒันา โครงสร้างพนื้ฐานรถไฟฟ้าถนนหนทางตัดผ่านทาให้เกิดการชื้อขายบ้าน ที่ดินเพิ่มมากขนึ้ทุกวันการขยายหัวเมืองต่างๆทั่วทั้งประเทศ

ติดต่อคุณนก บ้านเสรี

เงื่อนไขการเป็น Agent (ตัวแทน)

ข้อ1.  ผู้รับสัญญาต้องชำระค่า Agent ปกติปีละ29,990 บาท เหลือเพียง20,000บาทต่อปี   โดยผ่านบัญชีของบริษัทของผู้ให้สัญญา พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน ตามที่ผู้ให้สัญญาระบุไว้ในหน้าเวบ  ชื่อ  บจก.บ้านเสรี เรียลเอสเตท ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  773-2-24161-7    สาขาโลตัส สุขาภิบาล1 ถนนนวมินทร์  หากAgent(ตัวแทน)ชำระเงินเข้ามาแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขทั้ง ข้อ 1.-ข้อ9 .แล้ว


ข้อ2.  หลังจากผู้รับสัญญาชำระค่า Agent แล้ว  ผู้ให้สัญญาจะส่งเอกสารให้ทางเมลล์  หรือจะเข้ามาเอาเอกสารที่บริษัทของผู้ให้สัญญาก็ได้ ตามที่อยู่หน้าเวบ หรือติดต่อทางไลน์แอด @baanseree เพื่อสอบถามเส้นทาง

 

ข้อ3.  ผู้ให้สัญญามี Admin คอยประสานงาน และลงทรัพย์สินให้แก่ Agent  แต่ทั้งนี้Agent ต้องหาทรัพย์สินส่งมาให้ Admin เอง  ห้ามผู้รับสัญญา Agent นำทรัพย์สินที่มิใช่ของตนมาให้ Admin ของผู้ให้สัญญาลงข้อมูลให้อย่างเด็ดขาด  หากผู้ให้สัญญาสืบทราบผู้ให้สัญญามีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายแก่ผู้รับสัญญา

 

ข้อ4.  ผู้รับสัญญาซึ่งเป็น Agent   ได้รับค่านายหน้า/ค่าบำเหน็จ จากลูกค้าโดยไม่ต้องนำมาแบ่งให้แก่ผู้ให้สัญญา  ผู้รับสัญญา Agentได้รับค่านายหน้าจากลูกค้า 100%เต็ม

 

ข้อ5.  ผู้รับสัญญา Agent ต้องใช้ชื่อ Logo ของผู้ให้สัญญาโดยใช้ชื่อ บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด

 

ข้อ6.  ผู้ให้สัญญาโดยบริษัท บ้านเสรีเรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้ให้ฟอร์มเอกสารต่างๆทางเมลล์กับผู้รับสัญญาแก่Agent(ตัวแทน)

 

ข้อ7.  ผู้ให้สัญญา โดยบริษัทบ้านเสรีเรียลเอสเตท จำกัด  ให้ป้ายติดหน้าบ้านแผ่นใหญ่จำนวน 10 หลัง ป้ายเล็กริมทาง อีกจำนวน 10 ใบ ส่วนนอกเหนือจากนี้ ให้ Agent เป็นผู้จัดหาเอง  

 

ข้อ8.  หากผู้รับสัญญา Agent สร้างความเสียหายกับลูกค้า นอกเหนือเงื่อนไขตามสัญญานี้  อันเนื่องมาจากผู้รับสัญญา Agent เรียกค่าคอมมิสชั่นเกิน 3%หรือค่าเช่าเกินปีละ1เดือน   หรือเอาเงินลูกค้าไปใช้ส่วนตัว  ให้ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญา ผู้รับสัญญา Agent ต้องรับผิดชอบเอง

 

ข้อ9.  สิทธิ์ของการเป็น Agent นี้ 1ใบสมัครต่อ1ท่าน หรือต่อ1ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น   ห้ามเอาเอกสารของผู้ให้สัญญาไปให้บุคคลที่ไม่ได้ชำระค่า Agent โดยเด็ดขาด   เอกสารทุกอย่างถือเป็นลิขสิทธิ์   ห้ามผู้รับสัญญา Agent นำชื่อของผู้ให้สัญญาในนาม บริษัท บ้านเสรี เรียลเอสเตท จำกัด ไปสร้างความอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้สัญญาโดยเด็ดขาด  หากผู้ให้สัญญามีหลักฐานจากลูกค้าในการที่ผู้รับสัญญา Agent สร้างความเสียหาย ให้กับผู้ให้สัญญา   เนื่องจากนำเอกสารและชื่อของผู้ให้สัญญาไปประกอบกิจการเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับสัญญา Agent เช่นนำชื่อของบริษัทผู้ให้สัญญาไปขาย Agent ต่อในนาม บริษัท บ้านเสรีเรียลเอสเตท จำกัด   ผู้ให้สัญญามีสิทธิ์นำเนินคดีตามกฎหมาย  และปรับเงิน20เท่า ของจำนวนเงินที่ผู้รับสัญญา Agent ได้ชำระใน ข้อ1.

เลขที่235/8 ถนนราษฏร์พัฒนา (ซอยมีสทีน) แขวงราษฏร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email